Лабораторийн ЭШАжилчдын анхааралд:                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР:

.

УГТХүрээлэнд 2017 онд хэрэгжиж буй төслүүд

Гэрээ дугаар

Төслийн төрөл

Байгууллагын нэр, төслийн нэр

Төслийн удирдагчийн нэр

Хугацаа огноо

1

Shutt-20/2016

ШУТТ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөхцөлд ээлжлэн тариалалтын сэлгээний янз бүрийн хувилбарт үүсэх хөрсний элэгдэл эвдрэл, үржил шимийн өөрчлөлтийн хандлага, хөрс хамгаалах арга хэмжээний загвар боловсруулах

Ж.Мижиддорж

2016-2019

2

Shutt-20/2016

ШУТТ

Хучлага бүхий технологи дахь таримлын сэлгээ

Б.Баатарцол

2016-2018

3

ШуУз_ 2017/16

ШУТТ

Монгол орны тариалангийн бүсэд нутагшсан буудайн генотип, гурилын технологи шинж чанарын судалгаа

Н.Баярсүх

2017-2019

4

ШуУз_ 2017/12

ШУТТ

Үр тарианы селекци, бүс нутгийн хөрс, уур амьсгалд дасан зохицох чадавхитай сорт шалгаруулах

Я.Мягмарсүрэн

2017-2019

5

ШуУз_ 2017/15

ШУТТ

Хүнсний ногоо, төмсний селекци судалгаа, шинэ сортуудын үр үржүүлэг

О.Нинжмаа

2017-2019

6

SST_

040/2015

ССТ

Тариалангийн хөрсний үржил шим, таримлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг тогтвортой нэмэгдүүлэхэд эрдэс ба шим бордооны нөлөө

Д.Туул

2015-2017

7

SST_

041/2015

ССТ

Их нууруудын хотгорын бүсийн таримал жимс жимсгэний генофондын цуглуулга, судалгаа, тарималжуулах

Г.Баяраа

2015-2017

8

IN_А/178-

03/2016

Инноваци

Хөх далан хальсны сортын эх цэцэрлэг байгуулах, суулгац үржүүлэх

Т.Атарсайхан

2016-2018

9

IN_А/178-04/2016

Инноваци

Хүнсний ногооны ирээдүйтэй болон нутагшсан сортуудын үр үржүүлэг

Ц.Нарандэлгэр

2016-2018

10

Инноваци

Нэг наст буурцагт ургамлын үр үржүүлэг

Н.Баярсүх

2017-2019

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01