Лабораторийн ЭШАжилчдын анхааралд:                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

Лабораториудын хүчин чадал

Агрохимийн 12, агрофизикийн 5 тєрлийн шинжилгээг, жилд 2500-3000 дээжинд хийх

Үр тарианд 8, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнд 6 тєрлийн шинжилгээг жилд 600-700 дээжинд хийх

Ургамлын үржүүлгийн анхдагч эх материалыг in-vitro нєхцєлд ургуулах, хадгалах, жилд 160 мян бичил булцуу ургуулах

Хєрсний бичил биетний судалгаа явуулахын дээр жилд 8-10 т бактерийн бордоо

Ургамалын эсийг үржүүлэх, ДНХялгах, хадгалах, олшруулах, ДНА-д дүн шинжилгээ өгөх, Эсийн нягтралыг шалгах

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01