Лабораторийн ЭШАжилчдын анхааралд:                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

ТАРИМАЛ ТАРИАЛАХ ТЕХНОЛОГИ, ЗӨВЛӨМЖ

Хөрс боловсруулах технологи

1.Уриншийн талбайг цомхотгон боловсруулах -Г.Даваадорж,В.Батсүх,Г.Гунгааням, доктор, Ph ,Б.Баатарцол, доктор, Ph дэд профессор

2.Усалгаатай талбайн хөрс боловсруулах-Б.Баатарцол,Ph доктор, дэд профессор Ж.Намбар, доктор, Ph дэд профессор Н.Ганболд

3.Тариалангийн төв бүсэд химийн уринш бэлдэх зөвлөмж-Ж.Мижиддорж, доктор профессор Б.Баатарцол, доктор, ,Ph ,Н.Ганболд

4.Атаршсан талбайг боловсруулах,бордох технологийн зөвлөмж-Б.Баатарцол, доктор, дэд профессор ,Ph Ж.Намбар доктор, Ph дэд профессор ,Н.Ганболд,Г.Балжинням,ДЗандраагомбо

5.Ногоон бордоот уринш бэлдэх технологийн зөвлөмж - Д.Жаргалсайхан,И.Отгонбаатар, ,Ph Б.Батмөнх,

6.Хошоон өвсийг ногоон бордоонд тариалах – Д.Жаргалсайхан,И.Отгонбаатар, Ph Б.Батмөнх

7.Эзэмшилт уринш бэлдэх технологийн зөвлөмж – Д.Жаргалсайхан,И.Отгонбаатар, Ph Б.Батмөнх,

8.Салхины элэгдэлд орсон талбайг нөхөн сэргээх зөдлөмж – Б.Батсүх,Г.Лутсайхан,Б.Батмөнх

9.Уринш үр тарианы сэлгээнд хог ургамалтай тэмцэх зөвлөмж – Г.Даваадорж,Ж.Мижиддорж, доктор профессор Д.Энхцэцэг

10.Фермерийн аж,ахуйд мөрдөх ээлжлэн тариалах системийн зөвлөмж – Г.Лутсайхан,Ж.Намбар, доктор, Ph дэд профессор Б.Батмөнх,Г.Балжинням

ҮР ТАРИА ТАРИХ ТЕХНОЛОГИ,АРГА

1.Тариалангийн төв бүсэд зусах буудай ургуулах эрчимжсэн технологи – Д.Цэдэв,Г.Даваадорж,В.Батсүх,Г.Гунгааням, доктор, Ph Д.Жаргалсайхан,Д.Цэрмаа,доктор, профессор Б.Баатарцол доктор, Ph дэд профессор

2.Чанар сайтай буудай ургуулах агротехнологи – Ж.Намбар, доктор,Ph дэд профессор Н.Мөнхзул,Н.Ганболд,

3.Химийн уриншид буудай ургуулах зөвлөмж – Ж.Намбар доктор, ,Ph дэд профессор О.Нэмэхбат,С.Сайханцэцэг доктор, Ph

4.Усалгаатай талбайд зусах буудай ургуулах технологи – Ж.Намбар, доктор, Ph ,дэд профессор , С.Сайханцэцэг доктор, Ph

5.Буудайн орхон сортыг тариалах зөвлөмж – Я.Мягмарсүрэн, Ph профессор ,Ц.Долгор ,

С.Батболд, Д.Хишигтэйхүү,П.Эрдэнэчимэг

6.Буудайн халх гол-1 сортыг тариалах зөвлөмж – Я.Мягмарсүрэн, Ph профессор ,Ц.Долгор

7.Буудайн дархан-34 сортыг тариалах зөвлөмж – Ц.Долгор,Я.Мягмарсүрэн, Ph

профессор

8.Буудайн дархан-74 сортыг тариалах зөвлөмж – Я.Мягмарсүрэн, Ph профессор ,Ц.Долгор

9.Буудайн дархан-131 сортыг тариалах зөвлөмж – Б.Ганбаатар,доктор Ph ,дэд профессор,

С.Цэрэндолгор, Ph ,П.Эрдэнэчимэг

10.Буудайн дархан-144 сортыг тариалах зөвлөмж – Б.Ганбаатар,доктор Ph ,дэд профессор,

С.Цэрэндолгор, Ph ,П.Эрдэнэчимэг

11.Буудайн Цагаандэглий сортыг тариалах зөвлөмж – Я.Мягмарсүрэн,доктор Ph профессор,

С.Батболд,П.Эрдэнэчимэг, Д.Хишигтэйхүү

12.Арвайн Бурхант-1 сортыг тариалах зөвлөмж – Б.Жавзандулам,Я.Мягмарсүрэн ,Ph ,профессор

13.Хүнсний арвай тариалах зөвлөмж – Б. Ганбаатар,доктор Ph ,дэд профессор,Б.Жавзандулам

14.Хөх тарианы Онохойская-4 сортыг тариалах зөвлөмж – Я.Мягмарсүрэн, Ph профессор,П.Эрдэнэчимэг,Д.Хишигтэйхүү

15.Нүцгэн үрт хошуу будаа тариалах зөвлөмж – Ж.Намжилсүрэн ,доктор ,Ph

16.Усалгаатай нөхцөлд бог будаа тариалах зөвлөмж - Ж.Намжилсүрэн ,доктор ,Ph,дэд профессор

17.Буудайн янз бүрийн фракцийн үрийг тариалах зөвлөмж – Ц.Нямдорж,Г.Хишигжаргал

,Д.Өлзийсайхан

18.Буудайн үрийг цэвэрлэх зөвлөмж -

19.Буудайн навчны зэв өвчний зохиомол халдварлуулалт хийж,

Өвчлөлтийн зэргийг тодорхойлох зөвлөмж – О.Нинжмаа, доктор Ph ,дэд профессор И.Дагиймаа,Я.Мягмарсүрэн, доктор,профессор

ТӨМС ТАРИАЛАХ ТЕХНОЛОГИ

1.Вирусгүй төмсний бичил булцууг тариалах технологи – О.Нинжмаа,доктор Ph,дэд профессор

Д.Оюунгэрэл ,доктор Ph, Я.Аззаяа,Б.Саранчимэг,П.Гэрэлтуяа

2.Вирусгүй төмсний үрийн материалыг үржүүлэх хугацаанд нь

Өвчлөлтөөс хамгаалах технологи – О.Нинжмаа,доктор Ph,дэд профессор

Д.Оюунгэрэл ,доктор Ph, Я.Аззаяа

3.Вирусээс эрүүлжүүлсэн бичил ургамал

Тариалах технологи – О.Нинжмаа,доктор, Ph,дэд профессор

Д.Оюунгэрэл ,доктор Ph, Я.Аззаяа

4.Хөрсгүй орчинд төмсний бичил булцууг

Ургуулах технологи – О.Нинжмаа,доктор Ph,дэд профессор

Д.Оюунгэрэл , доктор Ph, Я.Аззаяа,Б.Саранчимэг,П.Гэрэлтуяа

5.Механикжсан аргаар төмс ургуулах

Агротехнологийн зөвлөмж – Х.Нямгэрэл,С.Оюун-эрдэнэ,Ц.Баярмагнай

6.Өрхийн тариаланд төмс ургуулах

Технологийн зөвлөмж – Т.Төрмандах,С.Нямжав , доктор Ph Б.Энхбаатар

7.Үрийн төмс тариалах

Технологийн зөвлөмж – Х.Нямгэрэл,Х.Оргодол , доктор Ph Б.Энхбаатар

8.Төмсийг голланд

Технологиор ургуулах – Б.Энхбаатар,Б.Золзаяа

9.Төмсний үрийг хурдавчлан

Үржүүлэх зөвлөмж – Х.Нямгэрэл,С.Оюун-эрдэнэ, Ц.Баярмагнай

10.Төмс хадгалах

Технологи – Х.Нямгэрэл,С.Оюун-эрдэнэ,Ц.Баярмагнай

ХҮНСНИЙ НОГОО ТАРИАЛАХ ТЕХНОЛОГИ

1.Бөөрөнхий байцаа тарих арга – Б.Одончимэг

2.Эртийн байцааг бүтээлэг хэрэглэн ургуулах арга – А.Бэхбат

3.Урт байцаа тарих арга – О.Цэцэгмаа,доктор Ph

4.Бээжин/бөөрөнхий/ байцааг

Ургуулах – О.Цэцэгмаа,доктор Ph

5.Цэцэгт байцаа тарих арга – П.Алтантуяа

6.Брокколи байцаа тарих арга – П.Алтантуяа

7.Шар лууван тарих арга – О.Цэцэгмаа,доктор Ph

8.Улаан лууван тарих арга – Ж.Байгалмаа, доктор Ph

9.Цагаан лууван тарих арга- О.Цэцэгмаа доктор Ph

10.Шар манжин тарих арга –А.Жүгдэр, доктор Ph Ж.Байгалмаа,доктор , Ph

11.Хүрэн манжин тарих арга – Ж.Байгалмаа, доктор Ph

12.Бөөрөнхий сонгино тарих арга – О.Цэцэгмаа доктор Ph

13.Бөөрөнхий сонгиныг төлөөр ургуулах

Технологи – О.Цэцэгмаа доктор Ph

14.Бөөрөнхий сонгиныг үрээр ургуулах

Технологи –Ж.Байгалмаа, Ж.Байгалмаа, доктор Ph

Ц.Нарандэлгэр ,Ph

15.Урт сонгино тарих арга – О.Цэцэгмаа доктор Ph ,Б.Одончимэг

16.Жууцай тарих арга – П.Алтантуяа

17.Сармис тарих арга –П.Насан-Ариун

18.Тагар сонгино ургуулах арга – П.Алтантуяа

19.Шанцай ургуулах арга – Д.Алтантуяа

20.Гоньд тарих арга – Б.Одончимэг,Ц.Нарандэлгэр,доктор Ph ,Ж.Байгалмаа, доктор, ,Ph

21.Цоохор майлз тарих арга – О.Цэцэгмаа ,доктор Ph

22.Цоохор майлзын үр ургуулах

Агротехнологи – О.Цэцэгмаа ,доктор Ph

23.Бууцай ургуулах арга – О.Цэцэгмаа доктор Ph

24.Бууцайн үр ургуулах

Технологи –О.Цэцэгмаа ,доктор, ,Ph

25.Яншуй ургуулах арга – О.Цэцэгмаа,доктор Ph

26.Үхэр сүүл тарих арга – Д.Волоож, МУ –ын гавъяат агрономч,доктор профессор

27.Дун ногоо ургуулах арга – О.Цэцэгмаа,доктор Ph

28.Гинз ургуулах арга – О.Цэцэгмаа , доктор Ph

29.Хулуу тарих арга – Ж.Байгалмаа, доктор Ph

30.Тарвас ургуулах арга – Б.Мөнхтөр

31.Ил талбайн хэмх ургуулах арга – Ц.Нарандэлгэр, доктор Ph Б.Одончимэг

32.Хүлэмжинд лоолийг тарих арга – Ц.Нарандэлгэр ,доктор Ph Б.Одончимэг

33.Хүлэмжинд хэмх ургуулах эрга – Ц.Нарандэлгэр, доктор Ph Б.Одончимэг

34.Ил талбайн лооль тарих арга – Ц.Нарандэлгэр, доктор Ph Б .Одончимэг

35.Чинжүү тарих арга – Ц.Нарандэлгэр,доктор Ph Б.Одончимэг

36.Цэс ургуулах арга – Ц.Нарандэлгэр,доктор Ph Б.Одончимэг

37.Шош ургуулах арга – Ж.Байгалмаа,доктор Ph

ЖИМС,ЖИМСГЭНЭ,ЦЭЦЭГ,ЧИМЭГЛЭЛИЙН УРГАМАЛ ТАРИАЛАХ ТЕХНОЛОГИ

1.Чацаргана тариалах

Технологи –, Ө.Жүүпэрэлмаа,доктор Ph ,Д.Гантуяа

2.Үхэр нүд тариалах технологи – Д.Булгамаа, доктор Ph, Д.Оюунгэрэл ,доктор Ph,

Ц.Отгонтамир

3.Алим тариалах зөвлөмж- Ц.Алимдаръя доктор Ph Д.Оюунгэрэл ,доктор Ph

4.Бөөрөлзгөнө тарих зөвлөмж – Ц.Алимдаръя доктор Ph Д.Оюунгэрэл ,доктор Ph ,Ц.Отгонтамир

5.Интоорыг ногоон мөчрөөр үржүүлэх

Зөвлөмж – Г.Алтангоо, доктор Ph , Ц.Алимдаръя доктор Ph ,

6.Интоорыг үрээр тарих

Зөвлөмж – Г.Алтангоо, доктор Ph , Ц.Алимдаръя доктор Ph

7.Интоор тариалах зөвлөмж – Г.Алтангоо, доктор Ph, Ө.Жүүпэрэлмаа,доктор Ph

8.Чавга тариалах зөвлөмж – Г.Алтангоо, доктор Ph , Ц.Алимдаръя докто Ph

9.Гүзээлзгэнэ тариалах зөвлөмж – Г.Алтангоо, доктор Ph , Ц.Алимдаръя доктор Ph

10.Голт борыг үржүүлэх зөвлөмж – С.Баттөмөр, , Ц.Алимдаръя доктор Ph

11.Буйлсыг үрээр үржүүлэх зөвлөмж – С.Баттөмөр,Д.Дэнсмаа

12.Нэг наст цэцэг тарих арга – Б.Наранцэцэг

13.Дальмандарваа цэцгийг ургуулах

Зөвлөмж – Б.Наранцэцэг

14.Гладиолус цэцэг ургуулах

Зөвлөмж – Я.Наранцэцэг

15.Цагаан цээнэ цэцгийн гялаан сортыг

Тариалах зөвлөмж – Б.Наранцэцэг

ТОС,ТЭЖЭЭЛ,БАЛТ УРГАМАЛ ТАРИАЛАХ ТЕХНОЛОГИ

1.Рапс /канола/ тарих зөвлөмж - Ж.Намжилсүрэн, доктор Ph ,дэд профессор Н.Баярсүх, доктор, ,Ph ,дэд профессор

2.Тосны маалинга тариалах зөвлөмж – Н.Баярсүх, доктор Ph ,дэд профессор

3.Төвийн бүсийн усалгаатай нөхцөлд эрдэнэшиш

Тариалах зөвлөмж – Ж.Намжилсүрэн, доктор Ph ,дэд профессор

4.Хүнсний вандуйн NEUGA-5099 сортыг

Тариалах зөвлөмж - Ж.Намжилсүрэн, доктор, Ph ,дэд профессор ,Э.Дорлигсүрэн

5.Тэжээлийн вандуй

Тариалах зөвлөмж –Ж.Намжилсүрэн доктор, Ph ,дэд профессор Э.Дорлигсүрэн

6.Усалгаатай нөхцөлд судан өвс

Тариалах зөвлөмж – Ж.Намжилсүрэн, доктор, Ph ,дэд профессор

7.Газар тариалангийн төв бүсэд

Сагадай тариалах зөвлөмж – Ж.Намбар, доктор Ph Л.Чүлтэмсүрэн, доктор, проф Д.Зандраагомбо,С.Сайханцэцэг доктор Ph

ТАРИМЛЫГ БОРДОХ ТЕХНОЛОГИ РИЗОБИУМ БОРДОО

1.Ризобактерийн бордоо –

2.Ризобактерийн бордоогоор үр тарианы

Таримлыг бордох зөвлөмж – Д.Цэрмаа доктор/ScD/дэд проф.,Б.Дэлгэрмаа ЭША, доктор Ph,Б.Бурмаа ЭША докторант,Д.Наранчимэг ЭША, докторант

3.Ризобактерийн бордоогоор төмс,хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ

Бордох зөвлөмж – Д.Цэрмаа ,доктор/ScD/,дэд проф,Б.Дэлгэрмаа,ЭША ,доктор Ph.

Д.Наранчимэг ,ЭША, докторант

4.Үр тарианы үет буурцагт тарималд азотын

Бордоо хэрэглэх зөвлөмж –Д.Туул доктор Ph,дэд профессор Б.Баярсайхан

5.Хөрсний хөдөлгөөнт фосфор,калийн агуулалтаас хамааруулан

Үр тарианы фосфор ,калийн бордоог бордох

Зөвлөмж – Л.Чүлтэмсүрэн,доктор порф,Ц.Одонтунгалаг

Д.Зандраагомбо

6.Байгалийн эрдэс ба биологийн тззхий эдийг ашиглан компост бордоо

Боловсруулах технологи – Д.Туул доктор Рh,дэд профессор .Б.Энхтуяа Ph

7.Механик элдэншүүлэггүй цомхотгосон хөрс боловсруулалтын нөхцөлд бактерийн

Ба эрдэс бордоо хэрэглэх технологи – Д.Туул доктор Ph,дэд профессор Б.Баярсайхан, Д.Зандраагомбо

8.Буудай,төмс тариалах талбайг доломитийн гурилаар

Бордох зөвлөмж – Л.Чүлтэмсүрэн,доктор проф,Д.Туул доктор Ph,дэд профессор Б.Баярсайхан,

Д.Зандраагомбо

9.Бууцаар бордох,бэлтгэх – Д.Цэрмаа , доктор , профессор,Л.Чүлтэмсүрэн доктор ,профессор

10.Хөдөө аж ахуйн таримлыг бордох бордооны хэрэгцээг

Тооцох загвар – Д.Цэрмаа, доктор профессор,Л.Чүлтэмсүрэн,доктор,профессор

11.Тариалангийн талбайн тэжээлийн элементүүдийн

Баланс тооцох арга – Д.Цэрмаа, доктор,профессор,Л.Чүлтэмсүрэн, доктор ,профессор

12.Хөрсний шинжилгээний дүнг ашиглах товч Зөвлөмж – Д.Цэрмаа, доктор,профессор,Л.Чүлтэмсүрэн ,доктор,профессор Д.Туул ,доктор,дэд профессор, Б.Баярсайхан,Д.Зандраагомбо

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01