Лабораторийн ЭШАжилчдын анхааралд:                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

Молекул биологийн лаборатори

Үйл ажиллагаа

Үр тарианы сортуудын полиморфизм,үрийн цэвэршилтийг ПГУ-д суурилсан SNP.SSR.RAPD.ISSR гэх мэт ДНХ маркер ашиглан генийн түвшинд тогтоох ,маркер ген ашиглан тодорхойлох ашигтай генийг илрүүлэн селекцид ашиглах, маркерт, суурилсан генотип сонголт, мутант удмыг илрүүлэн сонголтын үнэмшлийг сайжруулах.

Хийгдэх судалгааны ажлын чиглэл:

- Селекцийн зорилтот генийг илрүүлэн эрлийзжүүлэгт ашиглан сорт бий болгох хугацааг богиносгон сонголтын сайжруулах

- Генотип сонголт хийх

- Монгол оронд гаргасан улаан буудайн сортуудын полиморфизмыг ДНХ маркер ашиглан тодорхойлох

- Үр үржүүлэгч талбаруудад сортуудын цэвэршилтийг тодорхойлох

- Мутацийн дугааруудад мутант ген илрүүлэх

- Үр тарианы ургамлын хлорофиллын агууламж тодорхойлох

Лабораторийн хүчин чадал

Жилд 4500 дээж судлах

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01