Лабораторийн ЭШАжилчдын анхааралд:                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

ЭРДМИЙН БҮТЭЭЛ:

- ХАА- н ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОРЫН БҮТЭЭЛ

д/д

Зохиогчийн нэр

Бүтээлийн нэр

он

1

Б.Дорж

Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд хөрс элдэншүүлэлтийн системийг боловсронгуй болгох

1990 он

2

Д.Цэдэв

БНМАУ-ын газар тариалангийн системийн онол арга зүйн үндэс

1990 он

3

С.Ганбаатар

Монгол улсад зусах буудайн үр үржүүлэх шинжлэх ухааны үндэс

1997 он

4

Д.Цэрмаа

Монгол орны тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд хөрсний үржил шимийг сайжруулах,зусах буудай бордох шинжлэх ухааны үндэслэл

2000 он

5

Ж.Мижиддорж

Газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд үр тариа уриншийн сэлгээнд үр тариа ургуулах,хөрс хамгаалах технологийг боловсронгуй болгох

2000 он

6

Н.Алтансүх

Монгол улсад зусах буудайн селекцид гений нөөцийг ашигласан нь

2004 он

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ТАРИАЛАН

1.АГРОТЕХНОЛОГИ

д/д

Зохиогчийн нэр

Бүтээлийн нэр

он

1

Л.Бадарч

Ой хээрийн тариалангийн төв бүсэд хөрсийг үндсэн ба өнгөц элдэншүүлэх зарим аргыг судалсан дүн

1973 он

2

Д.Артбазар

БНМАУ-ын тариалангийн төв бүсэд уринш үр тарианы сэлгээнд цэвэр уриншийг хагалсан ба хавж боловсруулалтын харьцуулсан үнэлгээ

1974 он

3

Б.Дорж

Ойт хээрийн бүсэд зусах буудайн үндсэн элдэншүүлэлт хийх арга

1974 он

4

М.Өлзий

БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд зусах буудайн тарих хугацааг судалсан дүн

1975 он

5

Ж.Мижиддорж

Газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд хөрс боловсруулах үед хогийн ургамалтай тэмцэх арга хэмжээг боловсронгуй болгох

1988 он

6

Б.Баатарцол

Тариалангийн төв бүсэд уриншийн Хөрс боловсруулалтыг цомхотгох боломж

1997 он

7

И.Отгонбаатар

Тариалангийн төв бүсэд хөрсний үржил шим,зусах буудайн ургацад урьдавчийн нөлөө

1997 он

8

Г.Гунгааням

Хавж элдэншүүлсэн уриншийн хөрсний салхины тэсвэрлэх чадвар,чийгийн горимд сүрлэн хучлагын нөлөө

1998 он

9

З.Нэргүй

Уринш үр тарианы богино ээлжит сэлгээнд хог ургамалтай тэмцэх аргыг боловсронгуй болгох

2001 он

10

Ж.Намбар

Хөрс хавж элдэншүүлэх технологийн нөхцөлд буудай ургуулах агротехнологийг судалсан дүн

2002 он

11

С.Сайханцэцэг

Уринш үр тарианы сэлгээнд элдэншүүлэггүй технологи хэрэглэх,хучлага үүсгэх боломж/ТТБүсэд/

2014 он

​2.ХӨРС-АГРОХИМИ

1

Л.Чүлтэмсүрэн

БНМАУ-ын тариалангийн төв бүсийн хүрэн хөрсөнд зусах буудайг бордох

1975 он

2

Д.Цэрмаа

БНМАУ-д сэлгээгүй тарьсан зусах буудайн ургац,чанарт эрдэс бордоо,бууцны нөлөө

1975 он

3

Б.Билэгт

БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсийн хүрэн хөрсний агрофизикийн шинж чанар ба чийгийн горим,түүнийг зохицуулах арга зам

1978 он

4

Ц.Сүрэнжав

Зусах буудайн ургац чанарт нийлмэл бордооны үзүүлэх нөлөө

1981 он

5

Д.Туул

Төв бүсийн тариалангийн хүрэн хөрсний ялзмагийн агуулалт,түүний бүрэлдэхүүний судалсан дүн

2004 он

3.ХӨРСНИЙ-МИКРОБИОЛОИ

1

С.Цэвээндорж

Хүрэн хөрсний бичил биетний зүйлийн бүрэлдэл,түүнд бордооны нөлөө

1985 он

2

Б.Дэлгэрмаа

Шинэ төрлийн биобордооны хөрсний үржил шим,зусах буудайн ургацад үзүүлсэн нөлөөг судалсан дүн

2006 он

4.СЕЛЕКЦИ

1

А.Хүчит

БНМАУ-ын Дорнод талд хөрс элдэншүүлэх асуудал

1973 он

2

Н.Нямжав

БНМАУ-ын ТТБүсэд хатуу буудай тариалах систем дэх агротехникийн элементүүдийн зохицол

1977 он

3

Ж.Сэржмаа

Монгол нутгийн арвайн сорт дээжийн аж ахуйн биологийн онцлог,тэдгээрийн селекцийн ач холбогдол

1978 он

4

Б.Бааст

БНМАУ-ын нөхцөлд зусах буудайн селекцийн эх материал гарган авах зорилгоор гамма цацраг ба түргэн нейтроныг ашиглах нь

1978 он

5

Г.Даваадорж

БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсийн нөхцөлд зусах буудайн сортын ган тэсвэрлэх чадвар

1979 он

6

Н.Алтансүх

БНМАУ-д зусах зөөлөн буудайн селекцийн эх материал гаргах

1989 он

7

Ж.Ганболд

Зусах буудайн сортуудын ургацын уян

1997 он

8

Я.Мягмарсүрэн

Монгол оронд зусах буудайн селекцид өвөлжих буудайг ашигласан дүн

2000 он

9

С.Цэрэндолгор

Зусах буудайн шинэ сортуудын ган тэсвэрийг үнэлсэн дүн

2009 он

10

Б.Ганбаатар

Зусах зөөлөн буудайн шинэ сортуудын параметрийг судалсан дүн

2009 он

5.ҮРИЙН АЖ АХУЙ

1

Ч.Нацагдорж

БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсэд зусах зөөлөн буудайн анхдагч үрийн аж ахуй эрхлэн явуулах

1972 он

2

Ц.Гунгаа

БНМАУ-ын ГТТБүсийн нөхцөлд зусах буудайн үрийн том жижгээс ургац,үрийн чанарын хамаарал

1976 он

3

Л.Энхтуяа

БНМАУ-ын ГТТБүсийн нөхцөлд зусах зөөлөн буудайн ургац,үрийн чанарт тарих арга,нормын нөлөөлөл

1983 он

4

Г.Цагааншүхэр

ГТТөв бүсэд зусах буудайн сортуудын ургац бүрдэхэд усалгааны горим ,тарих хугацааны нөлөө

1987 он

6.ТӨМСНИЙ АЖ АХУЙ

1

О.Сүхээ

Эртийн төмс ургуулах сорт,агротехникийн зарим асуудлыг судалсан дүн

1981 он

2

М.Дугармаа

Төвийн бүсийн нөхцөлд төмсний ургацад усалгаа, бордооны нөлөө

2006 он

3

С.Нямжав

Вирусгүй төмсний анхан шатны үр үржүүлгийг боловсронгуй болгож, үрийн булцууны чанарыг

сайжруулах асуудал

2013 он

7.ХҮНСНИЙ НОГОО

1

Ж.Лхагваа

БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсийн нөхцөлд байцааны гол хортон шавьжуудтай тэмцэх арга хэмжээ

1971 он

2

Д.Волоож

БНМАУ-ын тариалангийн төв бүсэд лоолийн сорт эрлийзийг шалгаруулах ба тэдгээрийг ургуулах арга

1972 он

3

Я.Бадрал

БНМАУ-ын ГТТБүсийн нөхцөлд үндэс үрт таримлын сорт сорилт,агротехникийн зарим асуудал

1977 он

4

Ж.Чулуунбаатар

БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсэд байцаа тарих хугацаа,бордох асуудал

1979 он

5

Б.Нинж

БНМАУ-ын говийн баянбүрдийн нөхцөлд өргөст хэмхийн үр үржүүлэх агротехникийн үндсүүд

1983 он

6

Б.Батболд

Газар тариалангийн төв бүсэд хүнсний вандуй,шошийг тариалах агротехникийн зарим асуудал

2002 он

7

Ц.Нарандэлгэр

Нийлэг хальсан хүлэмж,бүрхүүл дор ургуулсан лооль,хэмхийн ургац, чанарт биобордооны нөлөөг судалсан дүн

2006 он

8

О.Цэцэгмаа

Бөөрөнхий сонгины сорт сонголт,үрсэлгээр ургуулж,үр үржүүлэх шинэ технологи

2008 он

9

Ж.Байгалмаа

Лоолийн/LYCOPERSICON ESCULENTUM MLL/хослолын чадвар,гетерозисийг судалсан дүн

2018 он

8.ЖИМС- ЖИМСГЭНЭ

1

Р.Аварзэд

БНМАУ-ын Орхон,Сэлэнгийн сав газарт хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах үндсэн асуудлыг боловсруулах

1972 он

2

Д.Булгамаа

Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд үхэр нүдний зарим сортуудын аж ахуйн биологийн онцлогийг харьцуулан судалсан дүн

2000 он

3

Ц.Алимдарьяа

Монгол орны тариалангийн төв бүсэд алимын/MALUS DOMESTICA L.BORKT/сортуудын аж ахуй-биологийн онцлогийг судалсан дүн

2000 он

4

Ө.Жүүпэрэлмаа

Газар тариалангийн төв бүсэд чацарганы сортуудыг харьцуулан судалсан дүн

2005 он

5

Г.Алтангоо

Гүзээлзгэнэ /faragaria ananassa duch/-ii сортуудийг харицуулан судалсан дүн

2018 он

9. Ургамал хамгаалал биотехнологи

1

Д.Цэдэв

БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн амуу тарианы гол хортон швед ялаа /Oscinella pusilla Meig/хар хэвлийт бүдүүн хөлт шумуул/Bibio nigri ventris haliday/тэдгээртэй тэмцэх арга

1973 он

2

Б.Бямбажав

Монгол оронд зусах буудайн хатуу өвчин,түүнтэй тэмцэх арга

1979 он

3

О.Нинжмаа

Вирусгүй төмсний үр үржүүлгийн явцад үрийн материалыг өвчлөлөөс хамгаалах арга

2001 он

4

Д.Оюунгэрэл

Тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд тохирох төмсний сортуудын биологи,аж ахуйн үндсэн шинж чанарыг судалсан дүн

2006 он

10.ХАА-Н ТАРИМЛЫН ГЕНОФОНД,БУСАД

1

Д.Ламжав

БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсэн дэх САА-нуудад үр тариа үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга зам

1973 он

2

Ш.Баранчулуун

Монгол орны тариалангийн төв бүсэд тариалагдах царгасны усны хэрэглээ,усалгааны горим

1996 он

3

Х.Оргодол

Газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд зусах рапсыг тариалах агротехникийн зарим асуудал

1988 он

4

Б.Баярсүх

Газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд тосны маалингын сорт шалгаруулах,тарих хугацаа, үрийн нормын судалгаа

2001 он

5

Ж.Оюун

Монгол орны газар тариалангийн төв бүсийн агро уур амьсгалын өөрчлөлт, тариалангийн үйлдвэрлэлд түүний үзүүлэх нөлөө

2001 он

6

Ж.Намжилсүрэн

Тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд нүцгэн үрт хошуу будаа/A.sutiva.subsp.nudisativa/-ны сорт шалгаруулж, тарих хугацаа,үрийн норм судалсан дүн

2002 он

7

Т.Атарсайхан

Монгол орны газар тариалангийн төвийн бүсэд хөх далан хальс жимсгэний сортуудыг нутагшуулах боломж ,үржүүлгийн аргыг судалсан дүн

2013 он

8

Я.Мөнхтуяа

Хошуу будааны агрономийн чухал шинж чанар/QTLs/болон генетик төрөл зүйлийн судалгаа

2017 он


ХҮРЭЭЛЭНГИЙН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

¹

Бүтээлийн дугаар

Агуулга

Хэвлэгдсэн он

Хэвлэгдсэн газар

1.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹1

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1965 он

Улаанбаатар хот

Хуудас - 102

2.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹2

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1966 он

Улаанбаатар хот

Хуудас -102

3.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹3

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1966 он

Улаанбаатар хот

Хуудас -131

4.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹4

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1969 он

Улаанбаатар хот

Хуудас -162

5.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹5

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1972 он

Улаанбаатар хот

Хуудас -123

6.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹6

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1973 он

Улаанбаатар хот

Хуудас -230

7.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹7

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1973 он

Улаанбаатар хот

Хуудас -174

8.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹8

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1975 он

Улаанбаатар хот

Хуудас - 174

9.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹9

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1976 он

Улаанбаатар хот

Хуудас - 169

10.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹10

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1977 он

Улаанбаатар хот

Хуудас - 185

11.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹11

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1980 он

Улаанбаатар хот

Хуудас - 126

12.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹12

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1981 он

Улаанбаатар хот

Хуудас - 108

13.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹13

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1982 он

Улаанбаатар хот

Хуудас - 126

14.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹14-15

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1984 он

Улаанбаатар хот

Хуудас – 155

15.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹16

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1986 он

Улаанбаатар хот

Хуудас – 99

16.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹17

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1989 он

Улаанбаатар хот

Хуудас – 183

17.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹18

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1996 он

Дархан хот

Хуудас – 114

18.

Ургамал газар тариалангийн сургалт эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹19

Монгол улсад газар тариалангийн шинжлэх ухааны байгууллага үүсч хөгжсөний 45, УГТЭШХ-н 30 жилийн ойд зориулав.

1994 он

Дархан хот

Хуудас - 97

19.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹20

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1996 он

Дархан хот

Хуудас - 75

20.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹22

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

1998 он

Дархан хот

Хуудас - 255

21.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹24

Монгол улсад газар тариалангийн шинжлэх ухааны байгууллага үүсч хөгжсөний 55, УГТЭШХ-н 40 жилийн ойд зориулав.

2003 он

Дархан хот

Хуудас - 118

22.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹25

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

2005 он

Дархан хот

Хуудас - 104

23.

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹26

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

2006 он

Дархан хот

Хуудас - 160

24

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹27

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

2009он

Дархан –Уул аймаг

Хуудас- 144

25

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹28

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

2010 он

Дархан –Уул аймаг

Хуудас- 169

26

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹29

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

2012он

Дархан –Уул аймаг

Хуудас- 238

27

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹30

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

2013 он

Дархан –Уул аймаг

Хуудас- 165

28

Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹31

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн

2016 он

Дархан –Уул аймаг

Хуудас- 177

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01